Promo Direct – reklamní předměty
info@promodirect.cz   
tel. 776 706 777   
NÁKUPNÍ KOŠÍKNákupní košík je prázdný.


  Košík je prázdný
   |     Uživatel: Přihlásit se
Promo Direct – reklamní předměty   |   e-mail: info@promodirect.cz   |   tel: 776 706 777
Jak si vybrat reklamní předměty

S výběrem Vám poradíme

Správný výběr reklamních předmětů Správným výběrem reklamních předmětů můžete maximalizovat účinek dopadu dárku a mnohdy minimalizovat svoje náklady na propagaci. Výběr reklamních předmětů je složitější proces u kterého je nutné se zamyslet pro jaký účel bude reklamní předmět používán. Před samotným výběrem je dobré si zodpovědět následující otázky:

 

  1. Pro koho je reklamní předmět určen? Pro obchodní partnery nebo pro děti na dětský den?
  2. K jakému účelu budou reklamní předměty sloužit? Mají odměnit Vaše zákazníky nebo reprezentovat Vaše logo širším masám na veletrhu?
  3. Kolik jsme ochotni do reklamního předmětu investovat? Zvolíte větší množství levných rozdávacích dárků nebo menší množství dárků pouze důležitým osobám?
  4. Jakou informaci reklamní předmět o Vaší společnosti ponese? Pouze Vaše logo, nebo i webové stránky příp. adresu?
  5. Jakým způsobem budete reklamní předmět dávat obdarovaným? Předáte jej osobně, nebo ho budete zasílat poštou, nebo rozdávat na veletrhu?


Na webových stránkách najdete online katalog. Vyhledávání v katalogu je možné i pomocí filtrů, které usnadní orientaci mezi téměř 14.000 druhů zboží a pomohou k rychlejšímu vyhledání. Součástí online katalogu je i seznam 2.500 nejžádanějších reklamních předmětů, jež dodáváme již do druhého dne!

Máte-li svůj originální nápad či představu o reklamním předmětu jiného designu či barevného provedení, necháme Vám takovýto předmět vyrobit na míru. U této  možnosti je však nutné zvážit faktor času, který je zapotřebí k přípravě vzorku a následně jemu odpovídající adekvátní množství.

Reklamní předměty a dárky dnes představují rozmanitou nabídku zboží, které lze použít nejen k propagaci, ale také pro Vaše věrnostní programy, obchodní přátele a image firmy.


Reklamní předměty a daně

Řešíte otázku, jak odečíst daně za reklamní a dárkové předměty?
Dle Zákona o daních z příjmů §25, odstavec 1, písmeno T.

Citace zákona:

Jjak odečíst daně za reklamní a dárkové předměty(1) Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména:
...
t) výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary. Za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není předmětem spotřební daně.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že do nákladů může být zařazen dárkový a reklamní předmět opatřený jakoukolí technologií brandování Vaší společnosti či produktu a služby, pokud takový předmět nepřesáhne hodnotu 500 Kč bez DPH.

Shrnutí požadavků pro daňovou uznatelnost reklamních předmětů z hlediska zákona:
- předmět je opatřen Vaší značkou Vaší obchodní firmy, Vaší ochrannou známkou
- nebo názvem propagovaného zboží či služby
- hodnota dárku nepřesahuje 500 Kč bez DPH (pokud jste plátci DPH)
- hodnota dárku nepřesahuje 500 Kč s DPH (pokud nejste plátci DPH)
- není předmětem spotřební daně (neplatí pro tichá vína)

A samozřejmě příjemce takového daru nemusí z daru, který splňuje výše uvedené požadavky, platit daň z příjmů.

Požadavky na odvody DPH
Zde vycházíme ze zákona 235/2004 Sb. dle jeho platného znění.
Dle výše uvedeného zákona nemusíme odvádět DPH, pokud poskytujete:
- reklamní či dárkový předmět jehož cena nepřesahuje 500 Kč
- reklamní či dárkový předmět je poskytován v rámci vaší ekonomické činnosti
- reklamní, dárkový či obchodní vzorek bez úplaty v rámci vaší ekonomické činnosti

Samozřejmě si u těchto předmětů můžete při jejich pořízení uplatit nárok na celý odpočet DPH.

(zdroj internet)


Co dalšího Vám může společnost Promo Direct nabídnout?

Rozsah služeb Promo Direct- fullservisové služby reklamní agentury
- reklamní a dárkové zboží včetně potisku
- reklamní kampaně
- promoakce, ochutnávky, soutěže
- zajištění firemních akcí a teambuildingů
- konference, kongresy, V.I.P. stany
- veletrhy a výstavy
- tisková reklama, katalogy, tiskoviny, reklamní brožury, aj.
- firemní identita - loga, vizitky, internetové stránky   
- venkovní reklama